Benelux Newsroom

Nederland, België en Luxemburg

!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//www.mynewsdesk.com/javascripts/follow-button.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","mynewsdesk-fjs");
Follow Tata Consultancy Services (TCS) - Benelux

Een nieuwe revolutie in geneesmiddelenonderzoek

News   •   Nov 29, 2018 09:13 CET

Er is een revolutie gaande in de gezondheidszorg. Nieuwe technologie en krachtigere computers maken het mogelijk dat er enorme stappen worden gemaakt in het ontwikkelingsproces van medicijnen, van het vinden van de juiste samenstelling tot het toedienen ervan.

Deze vooruitgang is niet alleen gunstig voor de medische wereld, inclusief de patiënt zelf, ook de maatschappij als geheel gaat hiervan profiteren.

Tata Consultancy Services (TCS) heeft namelijk patent aangevraagd op een nieuw computermodel, dat niet alleen een andere opname van medicijnen in het lichaam mogelijk maakt, maar waardoor ook dierproeven in de toekomst grotendeels geschrapt kunnen worden.

Digitale huid

Een van de onderzoeksgebieden waar de persoonlijke verzorgingsbranche en farmaceutische bedrijven zich momenteel op focussen, is hoe je medicijnen pijnloos via de huid zou kunnen toedienen, in plaats van via pillen, injecties of andere invasieve methoden.

Wanneer geneesmiddelen via een pil of een injectie worden toegediend, worden ze afgebroken door het lichaam waardoor slechts 20% tot 30% zijn doel bereikt. Bovendien lenen deze methoden zich niet voor een gecontroleerde afgifte of een afgifte gedurende langere termijn.

Het nieuwe computermodel van TCS, waarin een ‘digitale huid’ wordt gebruikt in een simulatiemodel om de toediening van medicijnen te testen, kan een substantiële stap voorwaarts betekenen.

De sleutel tot succes is het uitvinden hoe medicijnen zich kunnen binden aan moleculen die klein genoeg zijn om door de barrière van de huid heen te dringen. Op dit moment lukt het niet om geneesmiddelen door rechtstreeks huidcontact toe te dienen omdat de moleculen ervan nog te groot zijn. De belangrijkste functie van de huid is immers om het binnendringen van schadelijke bacteriën en virussen te voorkomen. Daarom moeten veel geneesmiddelen geïnjecteerd worden.

Wanneer onderzoekers een nieuwe combinatie ontdekken van een medicijn en een molecule die zou kunnen werken, moet dat ‘in vivo’ worden getest, d.w.z. op een levend organisme, meestal een dier. Miljoenen dieren worden jaarlijks gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Nog los van de ethische bezwaren, is het ook een tijdrovende en kostbare methode. Het aantal combinaties dat kan worden getest is dus beperkt.

Een nieuwe manier van werken

In het model heeft TCS de huid laag voor laag digitaal nagemaakt, waardoor onderzoekers honderdduizenden combinaties van moleculen en geneesmiddelen kunnen uittesten, vele malen meer dan op dit moment haalbaar is.

“Neem bijvoorbeeld diabetes, waarbij iemand de benodigde insuline moet inspuiten,” licht Beena Rai, Head of Physical Sciences Research bij TCS toe. “Ik kan nu een nieuwe formule ingeven – een combinatie van insuline met andere stoffen of bepaalde nanodeeltjes die insuline helpen om door de huid heen te dringen – en die op de digitale huid testen. Zo kunnen we zien of iets werkt en helpt het model ons in het ontwikkelingsproces. Stel dat je 100 experimenten moet doen om met een bepaald medicijn aan de volgende klinische fase te mogen beginnen. Met het digitale model kun je wel 100.000 experimenten doen als je wilt. Je zoekpotentie is dus opeens 100 keer groter, tegen minimale kosten,” voegt Rai eraan toe.

De digitale huid maakt tevens accurater testen mogelijk, waardoor de kansen op een succesvol product toenemen.

“De digitale huid werkt veel beter dan dierenhuid, omdat de huid van dieren niet hetzelfde is als die van de mens. Met dierproeven kun je de menselijke situatie niet nabootsen, waardoor een medicijn vaak de latere klinische testfasen niet haalt. Sterker nog, 9 van de 10 medicijnen halen het niet,” aldus Rai. “We redden dus niet alleen dieren, het is ook nauwkeuriger en efficiënter omdat we alles ‘in silico’ (digitaal) doen, wat tijd- en kostenbesparend werkt.”

Naast de digitale versie van de huid, heeft TCS ook een visualisatie gemaakt waardoor het model virtueel tot leven komt, hetgeen meer inzicht geeft in de verschillende ontwerpen.

Dergelijke innovaties kunnen een revolutionaire stap betekenen in de ontwikkeling van verzorgingsproducten, met name anti-verouderingsproducten. In het model wordt de elasticiteit van elke huidlaag gesimuleerd en kan worden getest welke middelen effect hebben en niet.

Voordelen op grotere schaal

Onderzoek naar deze nieuwe manier van medicijnen toedienen is belangrijk. Als dierproeven kunnen worden geschrapt, wordt substantiële tijdwinst behaald bij het op de markt brengen van een geneesmiddel.

Patiënten profiteren niet alleen van een effectievere en minder belastende toediening, maar worden vooral ook veel minder afhankelijk van een arts die het medicijn moet toedienen. Dit is met name relevant voor het platteland en economieën waar de arts-patiënt ratio laag is.

Hoewel de ontwikkeling van de digitale huid nog pas in het beginstadium verkeert, effent het wel de weg voor het digitaal ontwikkelen van een geheel menselijk lichaam. De techniek kan bovendien ook op andere terreinen dan alleen het toedienen van medicijnen worden toegepast, bijvoorbeeld om een huid te creëren voor robots zodat ze menselijk aanvoelen.

Met het aanvragen van 20 patenten tot nu toe en gesprekken met de persoonlijke verzorgingsbranche en farmaceutische bedrijven al in een vergevorderd stadium, hoopt TCS binnen afzienbare tijd producten te kunnen lanceren die via de huid kunnen worden toegediend.

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.